Stjärn-ledare och Gudomliga Livsbärare

Mars är den 3:e månaden i det universella 3 året. En månad där mycket kosmiska händelser och möjligheter kommer att inträffa. Ljusvågen som böljar in under vårdagjämningen har en stor betydelse för jorden, mänskligheten, vår galax och hela universum.

Energierna i denna kosmiska rörelse är mjuka och helande. Ljuskoderna är specifikt anpassade till att ge kärlek till människornas feminina hjärtan av sårbarhet, skörhet och inre skönhet. Vågorna ger också kraft och näring till ärlighetens sanna natur inom oss. Energierna skapar utrymme för Moder Jord att uttrycka hennes sanna feminina väsen.

Flödet av Moder Jords sanna väsen kommer att synas i människors hjärtan. Mänskligheten kommer känna hur kärleksenergin stiger i våra kroppar. Denna våg av kärlek kommer att stärka våra gudomliga rötter och grundvibration. Våra hjärtan kommer att uppnå en högre frekvens än vad vi någonsin tidigare upplevt. Kärleken till våra medmänniskor kommer i detta skifte att spira i alla. Det kommer tydligt att synas i oss och på jorden att den feminina kraften nu har återvänt.

Elementen ELD, LUFT, VATTEN, och JORD bär unika komponenter av naturens krafter. Elementen är oerhört viktiga för att nå inre styrka, visdom och Själv-Bemästrande. De fyra elementen finns inkodade i våra kroppsliga system. Elementen har essentiella egenskaper som kroppen behöver för att tona in till de högre dimensionella nivåerna.

När de kosmiska portalerna stängdes ned förlorade elementen mycket av de feminina krafterna. Denna inkommande våg av ljuskoder ger oss möjlighet att återställa elementens balans inom oss. Återställandet av de fyra elementen väcker Moderkraftens ursprungliga kärnkoden där visdomen om livets existens och oändliga krafter flödar.

Allt har sedan länge förberetts på jorden och det finns många inkarnerade kvinnliga livsbärare som bär stjärnkoder och den tredubbla kraften av eld, vatten, luft och jord djupt i sina hjärtan. De kvinnliga livsbärarna här på jorden befinner sig just nu i en inre process där de återigen väcker de gudomliga kvinnorna inom sig. De gudomliga kvinnorna som nu träder fram är Maria Magdalena, prästinnan, gudinnan, mästarinnan och den visa kvinnan.

Maria Magdalena förser oss med kärlekskoder som hjälper kroppen att bli fri från de jordiska systemen med lågfrekvent energi. Denna högre kärleksfrekvens ger oss nycklar att befria de gudomliga kvinnorna inom oss som ger oss tillgång till de feminina elementen. De kvinnliga livsbärarna kommer genom balans av elementens krafter att koordinera Diamantportalens 4 portar så att pyramidens inre portal och nya jordfrekvenskod aktiveras i våra hjärtan. Jordkoden får vår frekvens att matcha med den nya  gudomliga jorden och dimensionen av Enhet.

Den 5:e porten och nya jordelementet som finns djupt bevarat i Hjärtats kärna är essensen av Fader/Moder Gud. Jordfrekvenskoden ger oss en Gudomlig Medvetenhet om hur vi existerar som multidimensionella varelser i Alltet.

När återställningen av den feminina kraften är integrerad på alla plan och dimensioner kommer Moder Jord att stråla ut massa healing till alla här på jorden. Genom 13 kraften kommer hon att samla upp elementens energikrafter och låta denna helande energi strömma i hennes ådror. Moder Jords enorma hjärtkraft kommer att skapa en ny puls av kärlek som återställer naturens rytm av balans och harmoni.

När elementens ursprungliga krafter återställs i jorden och i oss kommer den fria viljans kraft att återinföras till alla på jorden. Viljans krafter har varit fastlåst i den 3D maktstrukturen. När elementen förlorade den feminina kraften kunde den kontrollerande makten ta i från oss den fria viljan. Den fria viljan ersattes av inprogrammeringar med repeterande system som gjorde allt i våra liv förutsägbart. Vår tid, energi och kraft har länge slukats av dessa system, men nu har vi möjlighet att återta vår ursprungliga kraft för att bryta oss loss från gamla system som tröttar och tråkar ut oss.

Den fria viljan är ämnad att vara fri. I universum existerar olika nivåer av fulländning. Rättvisan i ett universum som domineras av välvilja kan vara långsam. Den styrande makten som fråntagit jorden och mänskligheten den fria viljan har genom denna överträdelse visat grov olydnad mot den Gudomliga viljan. Därför ger universum oss nu möjligheten att bryta oss loss från dessa 3D system. De kvinnliga livsbärarna bär en viktig funktion i detta skeende. De är de nya stjärn-ledarna som bär inkodade stjärnkoder som kan avprogrammera våra bindningar med de lågfrekventa 3D systemen.

De kvinnliga livsbärarna får genom dessa mjuka och kärleksfulla energier som böljar in under vårdagjämningen en enorm möjlighet att väcka de gudomliga stjärnkoderna som vilar inom dem. För att detta ska vara möjligt behöver livsbärarna göra ett medvetet aktivt val och arbete. Låt inte denna möjlighet gå förlorad genom att vänta på ett yttre fenomen. Det stora uppvaknandet sker som en implosion i vårt inre. Återställandet av elementens krafter öppnar portarna till hjärtats diamant och inre universum. När mikro och makro blir ett i ditt hjärta då blir du en multidimensionell varelse med tillträde till den gudomliga dimensionen.

Se till att du är jordad och ge dig själv utrymme till egen tid varje dag för att i stillhet finna vägen i ditt hjärta. Stärk också din kropp och hjärta med träning, promenader eller yoga. Förse dig med hälsosam kost, drick mycket vatten och minska konsumtionen av socker. Detta kommer att hjälpa dig att ta emot de mjuka energierna.

Utan jordning och förankring i hjärtat kan denna energivåg bli överväldig. Vågen kommer för dem som har svårt att släppa taget istället upplevas som en tsunami. I en tsunamivåg finns det inga möjligheter att hålla sig fast i stagnerade normer av det förgångna. Med lågfrekventa och ojordade energier kan denna våg kännas omvälvande och brutal. Graden av frihet och obundenhet gör att vågen kan upplevas varierande. Ju friare du är i tanke, känsla och sinne desto mjukare kommer energierna att kännas.

Drivkraften bakom ett Universellt 3-vibrationsår är Treenigheten, och det är den feminina treeniga kraften i elementen som ger oss Andekraften att befria kropp, själ och sinne från 3D förbindelser. Vibrationen av 3 är en påminnelse om att vara medveten om alla tre aspekter av ditt varande och hedra varje del på ett balanserat och kärleksfullt sätt.

Egenvård är ett stort tema för mars månad på grund av vibrationen "33", så ta dig tid att reflektera över hur din kropp, själ och sinne reagerar och agerar. En hög grad av frihet gör dig opåverkad av det yttre. De som bär en låg grad av frihet kommer av vibrationen 3 att starkt reagera och påverkas av omgivningen, vilket skapar inre stress, kaos och ångest.

Svara dig själv ärligt om du ger dig själv den tid, energi, kärlek och omvårdnad du behöver? Vad behöver du prioritera för att flytta in i den nya gudomliga dimensionen? 

Fråga dig också om du är en livsbärare med stjärnkoder som nu ska tändas. För då är det extra viktigt att förvalta denna fantastiska möjlighet som ges till oss. Möjligheten vilar i dina händer.

Universum ljuder av glädje över denna ”Gorgeous movement of Energy Waves” som nu flödar in på jorden genom de kosmiska portalerna. Universum jublar över möjligheten att den fria viljan och de gudomliga rättigheterna återställs av den gudomliga ordningen. Denna gudomliga ordning som exixterar i universum välkomnar dig att samverka i denna kraft.

Det är viktigt att i denna process ta emot, förankra och förvalta dessa förfinade vibrationella frekvenser i våra hjärtan. Elementens feminina trefaldiga kraft och nya jordfrekvenskod är av stor betydelse för våra kroppars omvandling och anpassning. Elementen ger oss en ny speciell grundning för att kunna ansluta oss med de högre strömkretsarna. Denna nya jordkod ställer om kroppens frekvens och ger oss nya jordande rötter med diamantstruktur. Jordkoden stärker och balanserar kroppens system så att vi inte slås ut av denna högfrekventa energi.

Att inte vara balanserad med den gudomliga feminina och gudomliga maskulina energin kan förstärka polariteten och ge uttryck till dualism och separation. Med balans kommer polariteten att lösas upp.

En av orsakerna till denna obalans var den initierande delningsprocessen när Den Helige Anden delades och separerades. Detta gjorde att den gudomliga kvinnliga energin och elementen förlorade kraft. Genom att återföra elementens feminina krafter kan vi öppna upp portarna till Hjärtats Diamantportal och återkalla Andens krafter att verka som en enande kraft inom oss. 

Den senaste tidens ljusaktiviteter har gett ljusarbetare på jorden aktiveringsmöjlighet att helga den gudomliga kvinnan. Var och en av oss har nu fri vilja att tillåta denna aktivering och omställning att återställa balansen och inspirera andra att göra det. 

I denna inkommande våg finns det aktivitet som även förekommer i dina stjärnkoder, vilket gör att du som Stjärn-ledare och Livsbärare känner extra stark passion och drivkraft att återställa din ursprungliga kraft och styrka. Kosmiska portaler har öppnats i de högre dimensionella världarna som har djupa effekter på jorden och våra liv. Dessa portaler är gudomligt utformade StarGates med infusioner av ljus och kosmisk medvetenhet som kan expandera de evolutionära cyklerna och det kollektiva medvetandet.

10 mar 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)