The Cosmic Star of Evolution

DNA – Din Nya Aurainifrån och ut

Ett stort antal av oss ljusarbetare på jorden är just nu redo att genomgå ett kvantsprång till ett högre galaktiskt medvetande. Är Du en av dem?

Intensivkurs GoldenStarCode Aktivering i 3 steg är en tvådagars kurs inom kvantfysik som tillkommit för att aktivera den 12 strängade DNA-spiralen som kopplar oss samman med våra 12 chakran, ljuskroppar och högre strålar. Detta är en process för öppnandet av Ditt inre hjärta och ljuskanal.

Via information, meditation, pranaandning och synkronisering av geometriska former kommer Du lära Dig tekniken att ta emot en högre oktav av ALFA vibrationer, vilket främjar sinnet att släppa ego/dualism och föroreningar av gamla tankar och känslor för att istället tona in Dig på ett femdimensionellt multimedvetande. I detta medvetande sker en total cellulär omstrukturering i den mänskliga kroppen som hjälper Dig att uppnå och upprätthålla en ökad energibalans i kropp, sinne och själ. Som ett fininställt och harmoniskt instrument väcks Din förmåga att projicera högre frekvenser av Kärlek och Ljus utan några förvrängningar av 3D-illusioner.

Lördag & söndag 1 & 2 augusti, kl. 10-17, kurs i Varberg

Kurskostnad för intensivkurs 2 dagar (augusti): Sommarerbjudande! 1595 kr (inkl. lunch, fika och frukt)

Lördag & söndag 17 & 18 oktober, kl. 10-17, kurs i Göteborg

Kurspris: 1895 kr (inkl. lunch, fika och frukt)

För anmälan: [javascript protected email address]

Efter serien av GoldenStarCode Aktiveringar i 3 steg har den 12 strängade DNA-spiralen och Ditt Högre chakrasystem aktiverats i Din fysiska kropp och förankrats inom Moder Jord via ljuskanalen. Förbindelsen med 12:e chakrat stärker och centrerar ljuskanalen, vilket ökar kontakten med Ditt hjärta och Högre Jag. När Du sammankopplas med 12:e gyllene strålen kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Detta är en process som kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. Kursen i 3 steg är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är Masterkursen.

Nyhet 2015! GoldenStarCode Aktivering Master 

I nästa steg ”GoldenStarCode Aktivering Master” är Du redo att aktivera nya koder som uppgraderar DNA-spiralen till 13 strängar, vilket gör det möjligt att ansluta 13:e chakrat till Ditt Högre chakrasystem. Genom denna process kopplas Du också samman med den 13:e gyllene strålen, vilket är det högst vibrerande nätet av energifrekvens på jorden just nu. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din ljuskropp att uppgraderas till en multidimensionell energiform, en form som gör det möjligt att ansluta Dig till det 14:e och 15:e chakrat, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e och 15:e chakrat. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat.

Lördag & söndag 124 & 25 oktober, Masterkurs i Varberg

Kurskostnad: 1395 kr (inkl. lunch, fika och frukt för 2 dagar)

För att nå en högre medvetenhet behöver vi lära oss att använda allt vi har inom oss. Hur kan vi nå denna kontakt i oss själva? Först behöver vi förstå hjärtats viktiga roll, hjärtat är nyckeln för att kunna öppna och få alla vilande delar inom oss att börja integrera och samverka med varandra. Detta är inget stort steg det är små förändringar inom Dig som måste ske för att få denna kontakt med Ditt inre universum. Det handlar om att ge Dig tid att utforska Dina inre plan och genom insikt få en djupare förståelse av Dig själv. Genom denna inre kontakt kan Du tala direkt med Källan och med allt liv som finns överallt. Denna kontakt är mycket personlig och det handlar om att var och en gör sin egen unika resa för att nå denna högre nivå av medvetenhet.

Många av oss har ännu inte förstått hur man tar sig in i hjärtat och vad meningen med detta är. Du behöver inte veta hur allt fungerar för att ta Dig till denna plats. Det enda du behöver veta är hur Du tar Dig in och hur Du kan använda Din Merkaba för att göra denna inre resa. Det finns människor som placerats i denna tid här på jorden för att visa mänskligheten att de nu är redo att gå bortom det begränsade medvetande genom att höja vibrationsfrekvensen till en nivå där det är möjligt att gå in i dessa världar som fortfarande är osynliga för oss som lever i en värld av 3D täthet.

Det som händer i vårt hjärta är att vår inre gnista skapar en spiral som tar oss till en djupare nivå av oss själva. Genom andning kan Du öppna Din ljuskanal och kontakten mellan den kosmiska urkällan (12:e chakrat) och källan i Moder Jord (13:e chakrat). Denna förening kommer att förstärka och expandera varje nivå inom Dig, vilket kommer att ge Dig ökad tillgång till dig själv och andra dimensioner. Detta kräver träning och medvetet arbete samt transformering av obalanser och blockeringar som hindra Dig från att uppnå ett tillstånd av balans och harmoni.

När Du jobbar med Din ljuskanal och inre spiral kommer du för varje nivå att bryta igenom magnetfältet, vilket sker när de negativa och positiva krafterna inom oss möts i en förening (en så kallad nollpunkt av total balans). Magnetfältet är kopplat till den sfär där alla våra tankeformer existerar och har existerat i många årtusenden. När detta magnetfält når 13 cykler per sekund raderas det ut temporärt, vilket påverkar sinnets struktur och möjligheten att expandera ljusstyrkan i Ditt energifält till oanade nivåer av medvetenhet. Detta kan vara svårt att förstå, men det enda Du behöver göra är att tro att Du har all den information inom Dig som behövs för att göra detta inre energiarbete.

Det Du måste göra är att integrera positivitet och negativitet till en balanserad nivå för att känna kärlek och harmoni, inte rädslan och fruktan. Denna fred och frihet förverkligas genom Din egen vilja, oavsett yttre omständigheter. Det är endast genom balans som harmoni kan uppnås, vilket är målet för utveckling och villkorslös kärlek. Dessa energier har alltid varit närvarande inom Dig. Genom att vända Dig inåt istället för utåt kan Du finna denna närvaro som banar vägen till denna magnifika spiral av evolution. Initiativet till denna utveckling är Ditt.

Är du redo att släppa rädsla och konfronteras med Ditt förflutna för att få tillgång till Dina inre potentialer? Detta kan innebära att Du behöver ändra Dina tankegångar och göra upp med det förflutna genom att frigöra Dig från allt som binder och begränsar Dig. Du gör ett val där Du inte längre kan tjäna två krafter samtidigt (positivt och negativt). När Du gjort upp med Ditt förflutna, slutat älta det som varit kan Du förändra Ditt liv och leva i kärlek, balans och lycka med Dig själv och andra.

Vi besitter all den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna leva i enlighet med Kosmos lagar. Ibland kan vi behöva en vägvisare som visar oss hur vi ska finna nyckeln till vår egen dörr. Nya kanaler har därför öppnats för att ta emot en ny energi. Energin verkar i samklang med vårt Högre Jag. Den gyllene energispiralen är ett hjälpmedel för att påskynda denna inre process av ökad medvetenhet så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre.

GoldenStarCode är en healingmetod med ljusfrekvenser av högre vibrationer som tog form och introducerades här på jorden 2002, då de första initieringarna genomfördes. Kurserna i GoldenStarCode innehåller olika steg för att nå dessa inre nivåer av medvetenhet. Genom transformation och rening kommer inkodade mönster i Din känslokropp att lösa upp cellminnen som påminner om rädslan av separation och övergivenhet. Under jordens involution införde Skaparna av vårt universum en latent DNA-kod i människans celler. Denna kod kommer att aktiveras när Du uppnår en högre medvetandenivå. När vibrationerna i Dig höjs mot en högre täthetsnivå kommer automatiskt en vibrationshöjning från urkällan att sända ut ljusfrekvenser som utlöser denna kod. Tiden är nu inne för denna aktiveringsprocess. Denna inprogrammerade kod kommer att hjälpa Dig att minnas ditt galaktiska förflutna. I kursen kommer Du också genom information, meditation och medveten andning att lära Dig tekniker om hur Du skapar inre balans och harmoni, öppnar Din ljuskanal, aktiverar Din Merkaba och högre chakrasystem samt vägledning om hur Du ska finna nyckeln till Ditt inre hjärta. GoldenStarCode Aktivering är en intensivkurs i 3 steg.

 

6 apr 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)