Urgent news! Circus is in progress

En cirkus har dragit in som startar igång olika iscensättningar så det är nu extra viktigt att stå i din inre kraft och styrka för att undvika att bli indragen i de dramor som utspelar sig i det yttre. Givetvis befinner vi oss i en tid där gamla dramor och förvrängda speglingar kommer att uppdagas. Cirkusen har därför, om vi är observanta, en viktig funktion. Mallar som hämmat oss ska nu upp till ytan för att belysas och lösas upp. I denna utrensning får vi möjligheten att rentvå oss från alla inprogrammerade 3D-stämplingar som präglat oss djupt.

Allt börjar med dig själv. Be om att ta bort alla stämplar du satt på andra. Andra kommer då också att ta bort de stämplar de satt på dig. Genomskåda denna cirkus och alla clown-mallar som nu spelar oss ett spratt. 

Stämplingar är ofta ogynnsamma uppfattningar som du fått av andra i omgivningen på felaktiga och falska grunder. Många stämplar har du haft med dig i flera inkarnationer. Stämplar vill förvränga ditt sanna gudomliga jag. Ljusarbetare som bär ett inre ljus att belysa dimmor av illusioner är ofta dem som fått de värsta stämplingarna. Vår inre kraft är ett hot och stämplar är utformade att försvaga oss, detta för att hindra ljusets förmåga att lysa upp och sprida budskap om att vi alla är gudomliga varelser.

Dessa stämplar har gett oss ljusvarelser djupa sår eftersom de kan liknas som brännmärkning. När mallar av stämplar nu uppdagas låt dig lösa upp dem med kärlek och ljus. Avstå alla former av frestande försök att genom anklagelse och baktal hänga ut någon, vilket istället bara förstärker karmat som finns er emellan. Motsättningar som finns mellan oss ljusvarelser har ofta orsakats av en tredje osynlig part som vill att vi förgör varandras ljus istället för att stärka det vackra som finns inom oss alla.

Känner du obehagliga känslor och energier från någon du har i ditt umgänge, ta omedelbart kontakt. Red ut vad du känner för det kan vara ”den tredje osynliga parten” som vill få oss ljusarbetare att motarbeta varandra istället för att samverka. Med klar, tydlig och medveten kommunikation kan vi i ett tidigt stadie lösa upp dessa dramor. Tillåt aldrig dessa dramor att bryta ner dig eller någon annan.

/22fab251-fc99-4589-834d-91b130b91f0a.jpg

Genom att medvetet befria och läka oss från dessa brännmärkningar tar vi oss ur denna cirkus-värld. När ett drama utspelas mellan två personer finns det alltid två sidor. Ingen sida är mer rätt än den andra. Det är två olika synsätt och tolkningar. Du bär en gudomlig förmåga om du kan se konflikten ur den andre personens ögon. Har du den inre förmåga att se konflikten ur ett högre perspektiv har du också den gudomliga kraften att se ytterligare fler dimensioner och därmed förstå orsaken till hur dramat och stämplingen uppstod. Med denna insikt kan du med den heliga nåden förlåta och befria dig från allt och alla som hållit dig känslomässigt kvar i det förgångna, vilket starkt påverkar dig att med din fulla kraft kunna verka i nuet.

När cirkusen nu drar fram kommer alla clowner att träda fram i rampljuset. Genom detta utspel kommer allt att tydliggöras. Det kan vara smärtsamma känslor som väcks. Ta ansvar för dina känslor. Om du möter smärtan med ljus och kärlek kan du omvandla smärtan och allt negativt som alla sårade känslor medfört till positivitet, ny kraft och lärdom. Med spiralkraften bryter du dig igenom till en ny nivå av medvetenhet.

Om du väljer att dra dig tillbaka och använda din inre kärlekskraft kommer du berikas med mer insikter, kärlek och ljus. Väljer du att dras med i cirkusen kommer känslor, anklagelser, attacker och angrepp hagla som en kulspruta, vilket bara förvärrar karmat och förstärker den negativa förbindelsen. I detta fall kommer de stämplar vi bär att ingjutas djupare i både celler och sinne.

Cirkusen kommer att ge dig två val. En möjlighet att äntligen befrias från alla stämplar i det förgångna eller förvärra situationen. Kapitulera, släpp taget, avstå att gå in i försvar. Det enda du försvarar är dina stämplar. Överlåt den gudomliga källan att lösa upp allt som pådyvlats och beskyllts dig.

När den inre och yttre kärnan i jordens mitt av kvinnligt och manligt separerades skapades en uppdelning mellan de båda världarna. Den inre kvinnliga världen blev undangömd och fick genom alla yttre attribut svårt att bli sedd och förmågan att uttrycka den vackra och känsliga sidan som finns inom oss förlorade kraft. Känsligheten blev en svaghet och skam. Den yttre och manliga världen tog med ett dominerande intellekt kontroll och överhand genom att skapa 1000-tals yttre dimensioner att förhålla oss till.

Det jag skriver nu är min sanning som jag fått erfara genom mina tidigare upplevelser och prövningar jag i mitt liv fått möta i det yttre. Varje upplevelser har för mig varit ett uppvaknande som berikat mig med nya lärdomar. En stor lärdom var när jag förstod att alla dessa 1000-tals yttre dimensioner är fejkade. Denna yttre värld gör allt för att genom dessa illusoriska dimensioner hålla oss upptagna i ett evigt spel av prestation, strävan, begär och materiell framgång.

När jag för några år sedan i ett ganska omfattande energiarbete stannade upp, drog mig undan och stillade mig kunde jag se vad som pågick i dessa fejkade dimensioner som håller oss fast i det 3D tidsrummet. I varje högre avancerad dimension fick jag möta en dimensions-mästare. Allt var uppbyggt som ett spel med olika svårighetsgrader. När du lyckades ta dig till en ny och högre nivå fick du av dimensions-mästaren en gåva och ledtråd för att ta dig till nästa dimension. Vägen till nästa dimension var fylld av hinder och prövningar.

Jag är innerligt tacksam för att jag alltid har en försiktighet inom mig. Allt jag tar emot så som gåvor, energier, koder och information undersöker jag noggrant vad de har för fördelar eller nackdelar samt vilken källa dem kommer ifrån. Genom att alltid noga känna in kan jag genom inre reflektion och bearbetning bilda mig en djupare förståelse av vad det är som jag mottagit. Denna inre process ger mig en större möjlighet att avgöra om energiernas orsak och verkan. Vi har alla förmåga att stanna upp och genom lugn vända fokus inåt för att känna in och uppmärksamma om gåvor i form av energier och koder gett oss förnyad kraft och energi eller om de medfört störningar som får oss att tappa inre kraft. Yttre krafter och regelverk kan få oss att förlora förmågan och tilliten att använda oss av våra inre unika egenskaper.

Eftersom jag fick en väldigt underlig känsla med dessa gåvor som jag fick av dimensions-mästarna blev jag varse om att dra mig undan. Mina guider är också en gudomlig hjälp då de ger mig starka varningssignaler som indikerar att något är fel eller om jag snurrat i på en vilseledande väg. I stillheten kom insikten om att gåvorna från de illusoriska dimensionerna bara gav en tillfällig tillfredsställelse, men efter ett tag gav de bara tomhet och förlust av kraft. När jag lät mig undersöka dem med mer ljus såg jag tydligt hur de bara var oäkta kopior. I varje illusorisk dimension där jag mottog en gåva skedde ett utbyte, där ett själsfragment eller en gudomlig förmåga togs från mig.

Stillheten gör dig medveten. Medvetenheten gör att du kan återställa balansen. Så med kärlek och tacksamhet överlämnade jag dessa oäkta gåvor och kopior av kontrakt som upprättades i varje fejk-dimension till den högre gudomliga källan. Ett intensivt inre arbete av läkning började att ske där jag kunde återkalla mina förlorade själsfragment och gudomliga förmågor. Jag fick genom dessa upplevelser den fantastiska lärdomen att se skillnad mellan de komplicerade och avancerade 3D dimensionerna och de 5D dimensionerna av lätthet, glädje och enkelhet. Detta skedde mig för några år sedan, men jag känner starkt att dessa fejkade dimensioner fortfarande gör sig påminda i denna rensning där det oäkta och falska nu kommer att upphöra. Vi ljusarbetare har behövt möta dessa yttre världar för få viktig lärdom om hur vi med inre nycklar kan låsa upp och befria oss från det 3D tidsrummet.

Genom alla våra upplevelser och prövningar har vi förståelse och kunskap om hur vi nu ska använda den inre kraften att stilla alla uppjagade energier som vill skapa oreda.

Varje smärtsam situation som du läker genom kärlek och tacksamhet ger dig en äkta sann gåva. Denna gåvan är att du fylls med mer kärlek och ödmjukhet. Gåvan innebär att du ser det vackra och kärleksfulla som finns inom dig. När denna vackra gåvan av att se vem du ÄR integrerats i ditt hjärta har du också förmågan att se allt det vackra som finns i alla varelser omkring dig. Kärlekens gåva gör att du genomskådar alla missvisande stämplingar som du och andra tilldelats genom spelets regler som vi alla på olika sätt utsatts för.

Av hela mitt hjärta önskar jag dig att bli den som med kärlek nu väljer att befria dig från spelets alla stämplingar. När vi slutar att ge denna cirkus-effekt energi och näring kommer denna uppskruvade värld med illusoriska dimensioner av hierarki att upphöra. Ta chansen att läka dina inre sår och brister istället för att peta och förvärra andras tillkortakommanden. Med tillit och tålamod ger du dig själv och andra tid och frid att läka. Det kan ibland vara svårt att veta hur vi ska ta oss ur turbulenta situationer som förbrukar vår kraft och energi. Känner du att smärtsamma känslor och tankar tar överhand sök hjälp i tid för att undvika att förvärra skadan i dig och andra. Du har här möjligheten att bryta dig igenom smärta och nå din inre sanna essens av kärlek och oberoende. Cirkusens högre syfte är att belysa all separation och galenskap. Genom din nyvunna medvetenhet och inre kärlekskraft kan du omvandla oenighet och uppdelning av grupper till helhet och förening som ger mångfald och utveckling. Kärleken som finns inom oss är nyckeln till Enhet. Tillsammans skapar vi en ny värld där vi kan leva i gudomlig kärlek.

Mitt energiarbete som jag just nu fått uppdraget att utföra innefattar att lösa upp dessa yttre fejkade dimensioner. När dessa dimensioner löses upp kommer själar som suttit fast att befrias. Efter lång tids fångenskap kan dessa själar vara förvirrade. De söker sig till ljuset, vilket innebär att de dras till oss ljusvarelser. De behöver hjälp att transformeras in i ljuset. Denna tiden är en viktig vändpunkt där vi återställer den ursprungliga balansen. Möt alla på din väg med kärlek och ödmjukhet. Hjälp så många du kan in i ljuset. Börja alltid med dig själv. Tillåt dig att vara det vackra gudomliga ljus du ÄR.

Varje månad har jag fullmåne-meditationer gratis via distans för alla som önskar medverka. Med ljus och kärleken stärker vi varandra och vår inre styrka. Tillsammans med kärlek och medvetenhet ökar vi kraften och våra unika förmågor att ta emot, förankra och sprida mer ljus till världen. Under denna intensiva period med många utrensningar har jag valt att via distans även ha nymåne-meditationer. Med gemensamma krafter har vi bättre möjlighet att åstadkomma underverk. Du är varmt välkommen att delta i dessa meditationer. Mer information får du om du väljer att gå med i den slutna FB-gruppen Goldenstarcode.

Om du känner att du befinner dig i en tuff period och önskar hjälp med att befria dig från det förgångna har jag gjort en guidad meditation där du med stillhetens energi får hjälp att lösa upp ogynnsamma energier och förbindelser för att stå i din inre kraft av kärlek och ljus. Maila till [javascript protected email address] för att få info om hur du kan ta del av denna meditation.

Observera! Om du låter dig frestas att tala illa, anklaga och baktala en annan person har den ”tredje osynliga parten” med stor sannolikhet lyckats att överta och styra dina tankar, känslor och sinnen. Var också uppmärksam om du känner dig angripen av aggressiva energier för då har troligtvis den ”tredje osynliga parten” lyckats manipulera den andra personen som är involverad i konflikten att rikta skadliga energier mot dig för att störa och få dig ur balans. Välj alltid att dra dig undan. Be om nåd att bli befriad, beskyddad och bryta dig igenom all smärta som orsakas av dessa lägre energier. 

Som ljusarbetare är vi ofta i denna 3D värld hårt bevakade av en tredje osynlig part som genom andra vill utnyttja och förbruka våra krafter av ljus och kärlek. Den tredje osynliga parten smyger sig in när du minst anar via vårt eller andras egon som kan uttrycka sig som avundsjuka, missunnsamhet, vrede och illvilja. Låt aldrig rädslan för dessa krafter ta över. Det är genom rädsla, manipulation och förvirring som den yttre världen vill hålla dig fast i beroende, krav och förpliktelser. Låt dig möta mörker och rädsla med kärlek. Kärleken och ljuset övervinner allt. Genom att dra dig undan kan stillhetens energi läka och stärka dig inifrån och ut. Länken nedan kan ge dig en större och tydligare förståelse när du i olika sammanhang behöver dra dig bort från påfrestande människor och situationer. 

http://empatliv.blogspot.com/2018/02/6-typer-av-falska-manniskor-som-empater.html?m=1

Med Ljus, Kärlek och Innerlighet

Angela

 

7 okt 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)