Utveckla Din intuition, inre förmågor och potentialer

Vi har alla på olika plan påbörjat vårt arbete med oss själva och vårt inre, vilket innebär att vår kropp och vibration ställer in sig på en högre frekvens. Detta intensiva arbete som vi nu har börjat kan ibland vara mycket krävande och orsaka trötthet, förkylning, huvudvärk, pip i öronen, yrsel och illamående, svettningar, m.m. Dina kostvanor kan också förändras då kroppen har svårt att bearbeta tyngre mat och även mat som är besprutad och består av mycket konserveringsmedel. Eftersom kroppen håller på att höja sin frekvens kommer vi också att genomgå utrensningar. Genom olika former av reningsprocesser kommer gamla ogynnsamma känslor och tankar att dyka upp på ytan. Det är först när vi lyfter fram dessa känsloaspekter på ett medvetet plan som vi kan släppa och låta dem lämna våra kroppar.

Dessa symptom är en positiv reaktion som visar att Din kropp och själ svarat an på denna nya frekvens. Nästa kurs (steg 2) kommer vi att fortsätta med att förankra vår frekvens ännu mera. Våra fysiska kroppar har svårt att ta emot för stora doser av vår själsenergi, gudomliga energi och urkraft. För stora doser av dessa energier kan göra att den fysiska kroppen slås ut (ungefär på samma sätt som elaktriska apparater får kortslutning om de får för stark ström). Därför jobbar vi stegvis för att låta kroppen anpassa sig till dessa nya energier. På grund av att våra kroppar består av tyngre materia är de ofta långsammare, vilket gör att vi kan känna tröghet och motstånd. Därför är det en viktig del i denna process att skona våra kroppar och därmed låta frekvenshöjningen ske successivt. En av de viktigaste komponenterna i denna frekvenshöjning är att våra kroppar följer med i processen detta för att vi inte ska tappa fotfästet och vår jordiska förankring. Vår kroppsliga och jordiska förankring är nödvändig för att få helhet, balans, hälsa och välmående. Genom vår kanal och förankring kan vi ta emot, transformera och sprida dessa energier och högre frekvenser av ljus, kärlek och överflöd vidare till vår jord och vår omgivning.

Eftersom förankringen av vår högre frekvens är en väsentlig del i vår utveckling kommer kurs steg 2 delvis innefatta ett fortsätt arbete med att vidga våra kanaler ytterligare för att öka flödet och fylla oss själva med mer energi samt hämta upp mer av vår urkraft som vi en gång lämnat i tryggt förvar i Moder Jords innersta kärna. Detta gör att vi kan nå ett ännu djupare plan inom oss där vi kan väcka och öppna upp fler av våra dolda förmågor som finns gömda i vårt DNA och våra cellminnen. Alla är vi mediala och bär på intuitiva förmågor och urgamla kunskaper. Vi är också här för att utföra vårt livsuppdrag. Nästkommande kurs när vi jobbar med oss själva på ett djupare plan kommer vi att introduceras och få tillgång till ytterligare tillvägagångssätt och alternativ för att komma i kontakt med vårt Högre Jag och utveckla våra intuitiva och medial förmågor samt väcka vår inre kraft och kreativitet. Ju mer vi väcker våra inre potentialer desto mer kan vi öka vår medvetenhet om vårt livsuppdrag och högre syfte. Eftersom energiarbetet med vår uppkoppling och förankring redan är påbörjad kommer processen denna gång gå snabbare, vilket gör att vi mer och mer kan lämna vårt karma och ägna mer av tiden till att jobba med våra inre krafter, potentialer och förmågor, denna fortsättning ger oss möjlighet att få starkare kontakt med vårt Högre Jag och vårt Dharma.

Det finns många tillvägagångssätt och metoder för att väcka och återskapa kontakten med vårt Högre Jag, vår inre urkraft, förmågor och potentialer. Mina kurser och behandlingar är enbart en av oändligt många vägar och metoder. Svaret om vilken väg och metod som är rätt för Dig finns i Ditt hjärta. När Du följer Ditt hjärta följer Du Din väg som får Dig att växa och utvecklas till den Mästare Du är ämnad att vara. Lyssna till Dig själv och känn tillit till det Du känner och får till Dig. Känner Du att denna kurs är rätt för Dig där Du befinner dig just nu är Du varmt välkommen! Jag med stor glädje ser jag fram emot en givande och energifylld dag!

All ljus, kärlek och överflöd önskar jag Dig på Din väg!

Varmaste kramar
Angela

 

16 maj 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)