GSC-Utvecklingsprocess

Renar cellminnen och genetiska arv

Löser blockeringar och mönster på cellnivå

Karmarensning– från tidigare liv

Aktiverar Din egen kraft och självläkning 

Stärker immunförsvaret och inre vitalitet

DNA- och chakra omprogrammering

Aktivering av 13 DNA  & 13 Högre chakran

Aktiverar Ditt inre seende och medvetenhet

Renar alla nivåer till Din Gudomliga källan

Inom alla vilar en djup inre visdom och kunskap för att leva i enighet med den högre kosmiska planen och de gudomliga lagarna. Ibland kan hjälp från en vägvisare behövas för att finna nyckeln och koden för att öppna Dina inre dörrar. När Du till fullo inser att all sanning och högre visdom finns inom Dig kommer Du att befrias från rädsla, oro, begränsning och beroende.

För att utvecklas och se alla de möjligheter som livet erbjuder Dig måste Du släppa begränsningar och blockeringar. Detta innebär att mönster, tankar och känslor behöver förändras via ökad medvetenhet. Gör upp med det förgångna, frigör Dig från allt som binder och håller Dig fast i denna 3D värld. Det är först när Du slutat älta och gjort upp med det förflutna som Du kan förändra Ditt liv och leva i fullkomlig lycka av villkorslös kärlek genom att älska Dig själv och andra. Se ljuset i Dig och alla dem Du möter. Genom att förändra Ditt inre förändrar Du också Ditt yttre.

GoldenStarCode

Aktivering av DNA och Högre Chakrasystemet. Öppnandet av Ditt Hjärta och ljuskanal. Högre frekvenser av ljus och kärlek som ger ökad harmoni och balans  i kropp, sinne och själ

GSC-Aktivering är en process med  överföring av högfrekvent energi direkt från Gudomliga Källan. Koder och DNA-strängar kommer att föras ner från Källan för att aktivera en högre vibrationsfrekvens i Dina celler och DNA-spiral i syfte att öka kontakten med Ditt Högsta Gudomliga Jag. Denna processen är pågående, ju mer Du släpper desto mer ljus, kärlek och glädje kan Du föra in i Ditt  liv.

Det kommer ske ett djupt skifte inom Din kropp för att anpassa Din medvetenhet till högre vibrationer och Gudomliga syfte. Den Gudomliga energin hjälper Dig att stiga in och öppna Dig hela vägen till Din Gudomliga Närvaro så att Du kan kalla tillbaka Din kraft och låta den Universella kärleken fylla hela Ditt Gudomliga Väsen.

GSC– Aktivering

GoldenStarCode Aktivering sker i form av kurs eller behandling. Via energiöverföring får Du tillgång till information, kunskap och verktyg för att på egen hand arbeta vidare med Din inre process. Du genomgår en reningsprocess för att ta emot, integrera och förankra denna högre frekvens på ett djupare plan inom Dig i syfte att skapa balans i kropp, sinne och själ.

Denna djupgående process aktiverar Ditt högre chakrasystem samt Dina själ– och stjärnkoder, vilket uppgraderar Dina celler och DNA-spiral att vibrera i ett högre medvetande. Öppnandet av ljuskanalen ger beskydd för att bibehålla Din högre frekvens av medvetande i Ditt vardagliga liv. Detta flöde av villkorslös kärlek expanderar produktionen av livsenergi, vilket aktiverar inre läkningsmekanismer samt ökar livsglädjen och kraften att följa Ditt hjärta.

Överföringen av  denna högfrekventa energi består av gynnsamma effekter som är unik och individuellt anpassad för att påskynda omvandlingsprocessen från 3 dimensionell till en multidimensionell varelse. Det sker en omkodning i Dina celler, DNA och chakran  som ansluter Dig till nya ljuskroppar och Högre strålar. Via centrering och intoning i hjärtat balanseras Dina chakran så att frekvensen i Din kropp förstärks, vilket skapar en enighet och samklang mellan Dig, Moder Jord och den Universella Källan av Ljus och Kärlek.  

Syftet med GSC

GSC är en kraftfull och raffinerad gyllene energi direkt från Högsta Källan med djupgående effekter som transformerar, helar, balanserar och höjer vibrationen i kropp, sinne och själ. Denna Gudomliga energi av ljus och kärlek bär en harmonisk signatur som ger ökad  hälsa, glädje  och medvetenhet. Öppnandet av Ditt högre chakrasystem och ljuskanal gör Dig till mottagare av högre frekvenser via Hjärtat av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärtat av Fader Himmel.

Människans syfte på jorden är att bli det femte elementet på pyramidens topp med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft i grunden. När dessa fyra element vibrerar i harmonisk resonans med Din Högre Gudomlighet förenas de till en Helhet, i vilken människan i sin eteriska form kommer att bli det Perfekta femte Elementet. Energifrekvensen i GSC öppnar och förbereder Dig för ”Diamond Frequency of Consciousness”. När diamanten i Ditt hjärta belyser hela Ditt inre kommer energin inom Dig att flyta med lätthet.

Vad sker under GSC-Aktivering Bas 1

GSC-Aktivering Bas 1 består av de 3 följande viktiga grundstegen

GSC-Aktiveringsprocess Steg 1

I Steg 1 genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen. Det sker en djup cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 2

I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att aktivera det högre chakrasystemet och ljuskanalen. Ditt DNA bär på en signatur som svarar an på denna aktivering och förbereder Din kropp på att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan och syfte. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar, vilket kommer att expanderar Ditt medvetande och väcka Dina cellminnen. Ett högre medvetande hjälper Dig att börja minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv och innebörden av Din Livsväg och Livsuppdrag.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 3

I det tredje steget förankras Dina högre chakran med hjälp av den ”Heliga triangeln”, vilket innebär att det 12:e chakrat förankras i källan av Gud Fader. Genom denna uppkoppling av högre frekvenser kommer nya omställningar att ske som uppgraderar nya DNA-strängar och ljuskroppar. Denna process är en förberedelse som gör det möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra. Det 13: e chakrat är källan till den rena kärleksenergin av Gud Moder som förstärker Din frekvens. När Din frekvens når en högre vibration öppnas portalen av villkorslös kärlek i Ditt hjärta med total balans av Gud Fader/Moder. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner                           /stjarna.jpg

GSC-Master

GSC-Mastrer handlar om att förankra och förstäka det högre chakrasystemet samt öppna våra parallella och dimensionella 13 chakrasystem. Sessionen innefattar vikten om att förena själen och Gudomligheten som separerades när vi sjönk i dimension. Så länge själ och gudomlighet är separerade kan vi känna en viss splittring gällande vårt livsändamål. Nu är det dags att själen (Kristusmedvetandet) stiger in i vår Gudomliga källa för att där Enas så att de båda med gemensamma krafter kan samarbeta för att nå Ditt högsta gudomliga mål och livsuppgift. Med hjälp av Maria Magdalena koder samt Mahatma energin renas du på alla 352 nivåerna fram till Gudskällan.

/stjarna.jpg

Master Advance 

Master Advance är en fortsättning på GSC-Master och är för Dig som är intresserad av att ta steget djupare inom Dig och öppna Diamantenergin och de högre dimensionerna 6-13, vilket kommer att förstärka integrering av de dimensionella-parallella 13 chakrasystemen. I denna aktivering öppnar du också dina tre gudomliga chakran. Nya diamant-ljuskoder laddas ned för utvecklingen och öppnandet av denna process. Genom laserenergin får du djupgående läknig på själs- och cellnivå.

/stjarna.jpg

DiModa Code

I DiModa Code laddar du ned dina gudomliga diamantkoder för att öppna ditt diamanthjärta och stärka ditt gudomliga hjärta av Enhet. Det gyllene diamantljuset förenar kropp, själ, ande och gudomlighet. Inom dig får du tillgång till en ny inre styrka av diamant. Din ljuspelare stärks av guld- och diamant energi. Denna diamantstruktur ökar cellernas förmåga att ta emot mer ljus. Din kärleksfrekvens ökar och helheten inom dig stärks.

/stjarna.jpg

DiAim

DiAim utvecklar din ljuspelare att stråla samman med högre universum och dimensioner. Med universums nycklar öppnar du din förmåga att som balanspelare ta emot och sprid enorma mängder ljus till andra platser runt om jorden och i universum. Du laddar ned multiuniversella koder för att integrerar din multidimensionella DNA-spiral och den 13: inre kraften. Detta genomslag är brytpunkten där det 3D upphör. Varje cell kommer synkroniseras i samklang med universumsklockan, vilket ger dig tillgång till din oändliga kraft och en ny verklighetsuppfattning. Som balanspelare blir du medveten om ditt gudoliga uppdrag som får dig och jorden att omvandlas till högre vibrationer. Jorden kommer i denna omvandling att bli en gudomlig plats där alla stjärnkonstellationer i universum kan inkarnera och i denna förening utvecklas i ljus och kärlek.

 

Varmt välkommen med din bokningav GSC-Aktiveringar!

 

Angela Johnsson

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)