Vad är GoldenStarCode?

Golden StarCode är en djupgående process som tillkommit för att snabba på processen och aktiveringen av omedvetna världar och inre koder som finns lagrade i Dina celler, DNA och chakrasystem. Denna förhöjda frekvens av gyllene energi har en vibration med det ovillkorliga syftet att utveckla och förbereda Dig och Din ljuskropp till en högre dimension av medvetande. Förändringen som sker i Ditt DNA väcker Dina inre koder, öppnar Ditt medvetande. När Du befinner Dig i detta tillstånd av Högre medvetande öppnas en inre portal som leder Dig till en djupare dimension i Ditt hjärta. Om Du tar emot denna inre värld, "kan Du öppna vilken dörr som helst"

Att bli aktiverad innebär bland annat att Du blir ansluten till de 13 gyllene strålarna av Guds medvetande. Genom att aktiveras i denna väv av gyllene nät börjar Du "komma ihåg" fler och fler saker om Dig själv och Ditt Gudomliga ursprung. Denna process aktiverar Dina celler, nervsystem och inre koder som finns gömda ditt DNA. Eftersom Ditt DNA förvarar koderna till blåkopian av Din ursprungliga identitet och Gudomliga plan för Din högre existens kommer initieringen av gyllene energi att väcka Dina inre ”koder” som bidrar till Ditt återuppvaknande.

När du får en aktivering, kommer flera tusen DNA-strängar att föras ner från din Källa. Dessa energier är extremt kraftfulla eftersom de kommer rakt ner från Guds Källa. Dessa nya celler och DNA-strängar som flödar in i Dig omkodar, rensar och balanserar cellminnen, mönster och Dina lägre chakran. Med dessa aktiveringar, tenderar du att transformera och rena fler problem och blockeringar fortare än normalt.

"Heliga triangeln", eller den så kallade Stjärnan/Merkaban är ett hjälpmedel för att överföra dessa frekvenser och designa vår nya energiform så att den harmoniserar i "perfekt" samklang med vår Högre Kosmiska Källa. När den ”Heliga triangel” och de 13 gyllene strålarna integreras i Din fysiska kropp uppgraderas Din ljuskropp och Ditt medvetande expanderar. Ljuset som strålar inom Dig öppnar en kanal av Högre chakran och ljus av högre frekvens kan strömma in i Ditt sinne och väcka minnen av Ditt Gudomliga ursprung och Din Högre potential. Det är i denna fysiska manifestation, som himmel och jord möts i Dig och omvandlar Dig till en multidimensionell varelse. Dina högre chakran sammanstrålar i ditt hjärta och stärker din inre kärlekskraft. Genom detta inre ljus kan Du kommunicera med hela skapelsen, över tid och rum. Du börjar minnas varför Du är här och själva essensen av Din livsväg kommer i detta nu att manifesteras i Ditt hjärta. Detta tillstånd gör Dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen.

Vad händer efter en GoldenStarCode Aktivering?

När en GoldenStarCode aktivering skett, kommer ett ”spindelnät” av ett sammanvävt gyllene ljus att flyta ut och fylla Dig av det rutnät som alla aktiverade är anslutna till. Gyllene ljuset översvämmar Dina sinnen, flödar genom kropp, chakran, organ och ut genom huvudet som en fontän. Ljuset från den 12:e gyllene strålen kommer från Källan av Gudsmedvetande, vilket gör att dess energifrekvens är mycket raffinerad och ren. Renheten från den Högre Gyllene Strålen är en kraftfull energi som kommer att lyfta upp mänskligheten till en Högre frekvens. En frekvens som ingjuter oss med Gudomlig sanning som öppnar vägen till vår Högre kärlek, visdom och inre styrka. Den 12.e strålen är den som öppnar vårt 13:e chakra.

Processen innefattar initieringar som aktiverar nya celler, DNA-strängar och Högre chakran. Det sker också ett energiutbyte av vårt energifält som skapar en högre frekvens av medvetande, vilket öppnar Dina inre dörrar till det Gudomliga Medvetandet så att Du får ökad tillgång att kommunicera med Ditt Högre Jag. Aktiveringen öppnar också upp dörrar för den Gudomliga Feminina och Maskulina energin genom att balansera dem och Dina 7 chakran i det lägre jaget. Energierna som initieras är mer av den Gudomliga Feminina arten eftersom denna energi försöker återupprätta och övervinna obalansen från vår tidigare historia av manlig dominans på planeten. Därför upplever vi ett kontinuerligt flöde av den Gudomliga Feminina energin för att lugna och återfå vår balans igen.

Att "släppa", är en annan viktig roll i dessa aktiveringar. Aktiveringen är ett redskap för att effektivisera Din befrielseprocess. När Du fått en aktivering börjar Din kropp att rensa ut alla föroreningar från systemet. Främst kommer den emotionella kroppen att rensa massa känslomässiga aspekter som den inte längre vill ha. Aktiveringen frigör negativa blockeringar som uppstått i detta och tidigare liv och som har begränsat Ditt tillflöde av kärlek. Falska förhållanden, övertygelser eller andra saker som orsakat emotionell smärta, kommer Din kropp och själ att dumpa för att kunna föra in mer ljus, kärlek och glädje igen.

Aktiveringen gör att Dina celler VAKNAR och börjar kommunicera med Ditt DNA. Denna kommunikation på cellnivå effektiviserar och stärker immunförsvaret så att Du lämnar gammalt bagage som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. En aktiveringskod, kommer alltid att förändra Dig, oavsett om Du erkänner det eller inte. Aktiveringskoden kan inte skada Dig för det är omöjligt. Men den ger Dig en permanent förändring för att nå Din "Högre potential". Aktiveringsprocesserna hjälper Dig att flytta djupare inom Dig själv för att återvinna Ditt sanna Gudomliga Jag. Ditt liv förvandlas för att bli Gudomlig på alla plan, vilket gör att Du inte längre påverkas av den yttre världen.

Att vara medveten om Ditt sanna ”Gudomliga Jag” har en avgörande betydelse för Ditt liv och Din framtid. Efter aktiveringen av den ”Heliga Triangeln”/Stjärnan/Merkaban och sammanslagningen av Dina 12 chakran börjar Anden, Sinnet och Kroppen att placera Din "Gudomliga Mission " eller så kallade livsuppgift som en av de främsta prioriteringarna i Ditt liv. Alla nivåer börjar renas och avgiftas på grund av Din inre önskan att flytta in i den Gudomliga Närvaron för att bli "Ett med Moder/Fader/Gud" och anslutas till 13:e chakrat.

”Vi är de främre Löparna av den Nya Jorden! Vi är Pionjärerna inom denna nya sfär. Vi är här för att sprida den Nya energin och ersätta de nuvarande makthavarna som håller fast vid de lägre energierna och kunskaperna. Våra kära Ljusvarelser och Mästare har redan börjat assistera oss genom att arbeta med de nya betydelsefulla och djärva förändringarna som kommer att ske här på vår jord. När dessa blommar ut i sin fulla kraft är Du redo att kliva fram, och gör det! Vi har så mycket att visa mänskligheten och världen! Tvivla aldrig på hur viktig Du är! Du är en betydelsefull varelse som kommit hit för att visa andra hur man förflyttar sig till den Nya Jorden genom att leva och verka här och nu!”

21 jan 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)