Vad är GoldenStarCode Aktivering

Det finns 12 frekvenser av gyllene strålar (the golden rays) som motsvarar och involverar våra 12 DNA-strängar och 12 chakran. Den tolfte DNA tråden anses vara Guds energi inom Dig, och en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Ditt DNA. Det är styrkan av denna energi som sammanflödar Gud och all livs kraft, i den gudomliga människan. Dessa Ljuskoder tvättar bort stämpel av Begränsningar som blockerat Dina DNA- trådar. Att aktivera dessa 12 DNA-strängar/chakran är en förutsättning för att få tillgång till den 13:e gyllene strålen av högre frekvenser som motsvarar den mest kraftfulla och renaste vibrationer av universell kärlek och medkänsla. Det är när alla Dina 12 chakran förankrats i kropp och själ och sammankopplats med universums Central Sol och kollektiva ljuskälla, som alla chakran kommer att stråla samman och förenas med det 13:e chakrat. Detta 13:e chakrat som även kallas ETT, innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Guds medvetande (the 13th golden ray energy matrix). Den 13:e strålen är en raffinerad och ren nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden. När Ditt 13:e chakra aktiverats och är i linje med super galaxens centrum uppgraderas Din ljuskropp och  en inkörsportal till de renaste energierna öppnas i Ditt hjärta som är förenade med vår Gudomliga Moder och den universella ovillkorliga kärleken.

 

fargstjarna.png

 

 • Golden StarCode är en aktiveringsfrekvens som börjar manifestera en cellulär förändring från det Högre Gudomligt Medvetandet.

 

 • Aktiveringen öppnar Ditt hjärtchakra och ger Dig tillgång till Dina inre nycklar så att Du kan träda in i Ditt "Inre rum" eller så kallade "Sacred Heart" och ta del av Din Högre Sanning. Det är enbart genom Ditt hjärta som gyllene energi kan föras ner, tas emot och integreras i Din kropp och vidare på vår jord.

 

 • En aktivering eller en så kallad "switch" slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.

 

 • Golden StarCode Aktivering och dess energier renar och hjälper Dig att släppa på gamla minnen, blockeringar, mönster och föroreningar i kropp och själ som inte längre är gynnsamma för Dig och Ditt Högre Jag.

 

 • Aktiveringarna talar om för kroppen att återvända till den ursprungliga Gudomliga planen.

 

 • Medvetandet expanderar ditt DNA, inte tvärtom, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vårt DNA.

 

 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer arbetar synkroniserat med varandra.

 

 • Integrerar Själ, Kropp och Ande.

 

 • Nedbrytningen av våra kroppar kan lätt vändas genom en aktivering och vi kan återigen ta nytt anspråk för god hälsa och känna ett välbefinnande som vi aldrig tidigare känt.

 

 • När vi genom aktiveringar börjar använda vår egen kraft och självläkning kan vi aldrig bli sjuka igen eftersom det inte är den fysiska kropp som blir sjuk, det är sinnet. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Utan sinnet skulle den fysiska kroppen aldrig bli sjuk från början.

 

 • Aktiveringen väcker Din inre urkraft och Högre Potensial och lär Dig använda dessa krafter.

 

 • Aktiverar Dina cellminnen så att Du börjar minnas Ditt ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper från Din Högre Gudomliga Källa.

 

 • Balanserar, renar och återställer Dina lägre chakran till dess ursprungliga kraft, syfte och potential.

 

 • Aktiverar och öppnar upp Dina Högre chakran, via denna kanal får Du en ren kontakt med Din Gudomliga Källa/närvaro och Högre Jag.

 

 • Guldenergin står för påfyllnad, den gyllene energin bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla  färger i obegränsade mängder.

 

 • GoldenStarCode Aktivering - är den högsta frekvensen på planeten som aktiverar och återställer Dina celler och DNA-strängar till dess ursprungliga skapelse.

 

 • Bistår mänsklighetens och jordens uppstigning så att Du blir en pelare av ljus.

 

 • Genom Aktiveringen tar Du emot koder och nedladdning av nya andliga sladdar, omställningar, mallar och nätverk samt får Du tillgång till en ny själsprogrammering från Ditt Högre Jag.

 

 • Höjer Dina frekvenser för att locka ett större rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser.

 

 • Flyttar Dig från jordens tredimensionella Matrix till den 5 dimensionella Nya Världen.

 

 • Golden StarCode aktiverar och förankra Dina 12 chakran så att Du kan stråla samman och förenas med det 13:e chakrat som ansluter Dig till den 13:e strålen (som är den högsta frekvensen på planeten just nu).

hjartats-vag.jpg

När Du avslutat serien av GoldenStarCode Aktiveringar i 3 steg har Du aktiverat Din förankring av de Högre kosmiska chakran i Din fysiska kropp. Genom det tredje steget av aktiveringsprocessen har Du kopplat samman med den 12:e gyllene strålen.

I nästa steg ”GoldenStarCode Aktivering Master” kommer vi bland annat att tala om det 13: e chakrat/strålen och ge Dig en metod för att ansluta Dig med detta chakra och stråle av Högre frekvens. Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan anslutas till 14:e och 15:e chakran. Dessa chakran är inte möjliga att tillgå innan alla chakran fram till den 13: e är anslutna. De 14:e chakrat är en eterisk gateway. Det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Den 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra. Det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med dig. Låt oss fokusera på det 13:e chakrat då det 14:e och 15:e chakrat inte tillräckligt betydande för att diskuteras för närvarande.

Så låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. Detta chakra är Din innersta kärna av det Gudomliga Hjärtat. Genom detta chakra kan man verkligen uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Det finns olika sätt att komma åt detta chakra. I GoldenStarCode Aktivering Master kommer vi att fördjupa oss mer i detta energiarbete.

För mer information om Golden StarCode och aktiveringarnas effekter läs gärna:"Vad är Golden StarCode"

4 sep 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)