Vad är GoldenStarCode Aktivering

Vad innebär aktivering av det högre chakrasystemet?

Det finns 13 frekvenser av gyllene strålar (the golden rays) som motsvarar och involverar våra 13 DNA-strängar och 13 chakran. Den tolfte DNA tråden anses vara Guds energi inom Dig, och en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Ditt DNA. Det är styrkan av denna energi som sammanflödar Gud och all livs kraft, i den gudomliga människan. Dessa Ljuskoder tvättar bort stämpel av Begränsningar som blockerat Dina DNA- trådar. Att aktivera dessa 12 DNA-strängar/chakran är en förutsättning för att få tillgång till den 13:e gyllene strålen av högre frekvenser som motsvarar den mest kraftfulla och renaste vibrationer av universell kärlek och medkänsla. Det är när alla Dina 13 chakran förankrats i kropp och själ och sammankopplats med universums Central Sol och kollektiva ljuskälla, som alla chakran och ljuskanal kommer att stråla samman och förenas i ditt gudomliga hjärtchakra. Det 13:e chakrat fyller just nu en viktig funktion på vår jord, vilket innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Guds medvetande (the 13th golden ray energy matrix). Den 13:e strålen är en raffinerad och ren nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden. När Ditt 13:e chakra aktiverats och är i linje med super galaxens centrum uppgraderas Din ljuskropp och  en inkörsportal till de renaste energierna öppnas i Ditt hjärta som är förenade med vår Gudomliga Moder och den universella ovillkorliga kärleken.

 /images.jpg

 

 • Golden StarCode är en aktiveringsfrekvens som börjar manifestera en cellulär förändring från det Högre Gudomligt Medvetandet.

 

 • Aktiveringen öppnar Ditt hjärtchakra och ger Dig tillgång till Dina inre nycklar så att Du kan träda in i Ditt "Inre rum" eller så kallade "Sacred Heart" och ta del av Din Högre Sanning. Det är enbart genom Ditt hjärta som gyllene energi kan föras ner, tas emot och integreras i Din kropp och vidare på vår jord.

 

 • En aktivering eller en så kallad "switch" slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.

 

 • Golden StarCode Aktivering och dess energier renar och hjälper Dig att släppa på gamla minnen, blockeringar, mönster och föroreningar i kropp och själ som inte längre är gynnsamma för Dig och Ditt Högre Jag.

 

 • Aktiveringarna talar om för kroppen att återvända till den ursprungliga Gudomliga planen.

 

 • Medvetandet expanderar ditt DNA, inte tvärtom, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vårt DNA.

 

 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer arbetar synkroniserat med varandra.

 

 • Integrerar Själ, Kropp och Ande.

 

 • Löser upp dina trauman permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm.

 

 • Nedbrytningen av våra kroppar kan lätt vändas genom en aktivering och vi kan återigen ta nytt anspråk för god hälsa och känna ett välbefinnande som vi aldrig tidigare känt.

 

 • Avbryter kontakten till det kollektiva medvetandet (det tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar dina tankar och känslor). Det negativa kollektiva medvetande kan finnas i dina olika liv, i ditt genetiska arv (från dina förfäder; i blods- och celleminnen), vilket kan blockera flödet i ditt liv på många sätt genom det morfiska fältet.

 

 • När vi genom aktiveringar börjar använda vår egen kraft och självläkning kan vi aldrig bli sjuka igen eftersom det inte är den fysiska kropp som blir sjuk, det är sinnet. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Utan sinnet skulle den fysiska kroppen aldrig bli sjuk från början.

 

 • Aktiveringen väcker Din inre urkraft och Högre potential och lär Dig använda dessa krafter.

 

 • Aktiverar Dina cellminnen så att Du börjar minnas Ditt ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper från Din Högre Gudomliga Källa.

 

 • Balanserar, renar och återställer Dina lägre chakran till dess ursprungliga kraft, syfte och potential.

 

 • Aktiverar och öppnar upp Dina Högre chakran, via denna kanal får Du en ren kontakt med Ditt Högre Jag (själen) och Din Högsta Gudomliga Källa (Din Gudomlighet), så dessa kan förenas till ETT.

 

 • Guldenergin står för påfyllnad, den gyllene energin bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla  färger i obegränsade mängder.

 

 • GoldenStarCode Aktivering - är den högsta frekvensen på planeten som aktiverar och återställer Dina celler och DNA-strängar till dess ursprungliga skapelse.

 

 • Bistår mänsklighetens och jordens uppstigning så att Du blir en pelare av ljus.

 

 • Genom Aktiveringen tar Du emot koder och nedladdning av nya andliga sladdar, omställningar, mallar och nätverk samt får Du tillgång till en ny själsprogrammering från Ditt Högre Jag.

 

 • Höjer Dina frekvenser för att locka ett större rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser.

 

 • Flyttar Dig från jordens tredimensionella Matrix till den 5 dimensionella Nya Världen.

 

 • Golden StarCode aktiverar Dina 13 chakran som är ett universellt så att dessa kan stråla samman och förenas med Din högre gudomliga källa och genom Mahatmaenergin rena alla dina 352 nivåer fram till gudskällan (som är den högsta frekvensen på planeten just nu).

hjartats-vag.jpg

 

Så låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. Detta chakra är en portal till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta där Du kan uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Det finns olika sätt att komma åt detta chakra. I GoldenStarCode Aktivering Master kommer vi att fördjupa oss mer i detta energiarbete.

GoldenStarCode Aktivering består av meditationer, behandlingar, initieringar och ljuskoder av information från Ljusvarelser och Mästare med syfte att skapa kontakt med Vår Högsta Gudomliga Källa. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energi behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essens av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvenser. Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Ljuset från denna 12:e gyllene strålen är en mycket ren och kraftfull energi som kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Gyllene energin som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

Golden StarCode Aktiveringar kan Du få via individuell behandling där Du genomgår en reningsprocess för att sedan ta emot, integrera, förankra och balanseras den nya frekvensen på ett djupare plan i kropp, sinne och själ. Genom djupgående processer uppgraderas Dina celler att vibrera i en högre frekvens som hjälper Dig att aktivera Din inre portal och kanal som ansluter Dig till Dina högre chakran och Högre Jag. Aktiveringsprocessen kommer att uppgradera Din ljuskropp, Du kommer också få tillgång till information, kunskap och verktyg för att kunna bibehålla denna högre frekvens av energi och medvetande i Ditt vardagliga liv. När aktiveringen sker genom kurser kommer gruppens mångfald, dynamik och dess gynnsamma effekter att förstärka energin och skapa en samklang mellan Dig, Moder Jord och den Universella Källan av Ljus och Kärlek.   

4 sep 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)