Vad händer när Jag mottagit en GoldenStarCode Aktivering?

När en GoldenStarCode aktivering skett, kommer ett ”spindelnät” av ett sammanvävt gyllene ljus att flyta ut och fylla Dig av det rutnät som alla aktiverade är anslutna till. Gyllene ljuset översvämmar Dina sinnen, flödar genom kropp, chakran, organ och ut genom huvudet som en fontän. Ljuset från den 12:e gyllene strålen kommer från Källan av Gudsmedvetande, vilket gör att dess energifrekvens är mycket raffinerad och ren. Renheten från den Högre Gyllene Strålen är en kraftfull energi som kommer att lyfta upp mänskligheten till en Högre frekvens. En frekvens som ingjuter oss med Gudomlig sanning som öppnar vägen till vår Högre kärlek, visdom och strålglans.

Processen innefattar initieringar som aktiverar nya celler, DNA-strängar och Högre chakran. Det sker också ett energiutbyte av vårt energifält som skapar en högre frekvens av medvetande, vilket öppnar Dina inre dörrar till det Gudomliga Medvetandet så att Du får ökad tillgång att kommunicera med Ditt Högre Jag. Aktiveringen öppnar också upp dörrar för den Gudomliga Feminina och Maskulina energin genom att balansera dem och Dina 7 chakran i det lägre jaget. Energierna som initieras är mer av den Gudomliga Feminina arten eftersom denna energi försöker återupprätta och övervinna obalansen från vår tidigare historia av manlig dominans på planeten. Därför upplever vi ett kontinuerligt flöde av den Gudomliga Feminina energin för att lugna och återfå vår balans igen.

Att "släppa", är en annan viktig roll i dessa aktiveringar. Aktiveringen är ett redskap för att effektivisera Din befrielseprocess. När Du fått en aktivering börjar Din kropp att rensa ut alla föroreningar från systemet. Främst kommer den emotionella kroppen att rensa massa känslomässiga aspekter som den inte längre vill ha. Aktiveringen frigör negativa blockeringar som uppstått i detta och tidigare liv och som har begränsat Ditt tillflöde av kärlek. Falska förhållanden, övertygelser eller andra saker som orsakat emotionell smärta, kommer Din kropp och själ att dumpa för att kunna föra in mer ljus, kärlek och glädje igen.

Aktiveringen gör att Dina celler VAKNAR och börjar kommunicera med Ditt DNA. Denna kommunikation på cellnivå effektiviserar och stärker immunförsvaret så att Du lämnar gammalt bagage som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. En aktiveringskod, kommer alltid att förändra Dig, oavsett om Du erkänner det eller inte. Aktiveringskoden kan inte skada Dig för det är omöjligt. Men den ger Dig en permanent förändring för att nå Din "Högre potential". Aktiveringsprocesserna hjälper Dig att flytta djupare inom Dig själv för att återvinna Ditt sanna Gudomliga Jag. Ditt liv förvandlas för att bli Gudomlig på alla plan, vilket gör att Du inte längre påverkas av den yttre världen.

Att vara medveten om Ditt sanna ”Gudomliga Jag” har en avgörande betydelse för Ditt liv och Din framtid. Efter aktiveringen av den ”Heliga Triangeln”/Stjärnan/Merkaban och sammanslagningen av Dina 12 chakran börjar Anden, Sinnet och Kroppen att placera Din "Gudomliga Mission " eller så kallade livsuppgift som en av de främsta prioriteringarna i Ditt liv. Alla nivåer börjar renas och avgiftas på grund av Din inre önskan att flytta in i den Gudomliga Närvaron för att bli "Ett med Moder/Fader/Gud" och anslutas till 13:e chakrat.

”Vi är de främre Löparna av den Nya Jorden! Vi är Pionjärerna inom denna nya sfär. Vi är här för att sprida den Nya energin och ersätta de nuvarande makthavarna som håller fast vid de lägre energierna och kunskaperna. Våra kära Ljusvarelser och Mästare har redan börjat assistera oss genom att arbeta med de nya betydelsefulla och djärva förändringarna som kommer att ske här på vår jord. När dessa blommar ut i sin fulla kraft är Du redo att kliva fram, och gör det! Vi har så mycket att visa mänskligheten och världen! Tvivla aldrig på hur viktig Du är! Du är en betydelsefull varelse som kommit hit för att visa andra hur man förflyttar sig till den Nya Jorden genom att leva och verka här och nu!”

20 aug 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)