Solförmörkelsens djupare inverkan

21 augusti när den fulla solförmörkelse passerar USA, går solen och månen in i nollpunktsenergin och kommer då bokstavligen att rensa ut och permanent avlägsna det gamla magnetfältet av negativitet i alla former som skett på jorden över tiden. Denna upplösning och transformationsskifte kommer främst att ske i USA, eftersom makteliten gjort USA till planetkontrollant och chef inte bara i Nordamerika utan i hela världen. Många skandalösa händelser har skett på sistone och mer uppståndelse av förvirring kommer att ske när solförmörkelsen rensar ut allt ALL gammal negativitet, täthet, dualitet. Att omvandla nästet där det 3D magnetfältet  är som mest kraftfullast kommer definitivt att ha stor inverkan på hela jorden.

En annan aspekt av denna solförmörkelse i USA 21 augusti, har att göra med en större sammanslagning och förening av det gudomliga maskulina och feminina inom var och en av oss. Det 3D magnetfältets centrala punkt kommer att omkopplas till det 5D magnetfältet som skapats och integrerats i Nord. Detta magnetfält med balans av dessa två gudomliga energier kommer att hjälpa mänskligheten att utveckla en 5D hjärtfrekvens med en matchande medvetenhet.

Samtidigt kommer nya ljuskoder av lättare energier installeras och ersätta alla gamla lägre med nya högre vibrationer. Alla livsformer på jorden kommer via detta energiskifte att börja uppstigningsprocessen med att lära sig existera i villkorslös kärlek genom återförening och total balans av gudomlig manlig & kvinnlig enhet inom sig själva. Detta energiskifte göra att frekvensen accelererar och allt utvecklas mycket snabbare. Med gemensamma krafter kommer vi nu stiga in i en ny evolution av ett högre mänskligt medvetande och möjlighet att existera enligt vår högre Gudomliga plan.  

 

/eclipse.jpg

20 aug 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)