GoldenStarCode

En högre frekvens av gyllene energi som läker och höjer vibrationen i kropp, sinne och själ. Denna frekvens av ljus och kärlek öppnar inre dimensioner som stärker kontakten med Ditt sanna Gudomliga Jag. Genom ditt 5D hjärta når du en inre balans av ökad glädje, harmoni, styrka och medvetenhet. En process som gör Dig redo att ta emot diamantenergin, den högst vibrerande kärleksfrekvensen på jorden som hjälper Dig att nå Din inre kärna och syfte.

 

Aktivering av 13 DNA- och Högre Chakrasystem

Öppnandet av Ditt Hjärta och Gudomliga ljuskanal

 

/4.jpg 

GoldenStarCode är en helande frekvens av gyllene energi direkt från Källan med djupgående effekter som verkar för öppnandet av ljuskanalen och mottagandet för en högre frekvens av Kärlek och Ljus via Hjärtat av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärtat av Fader Himmel. Mänsklighetens högre syfte på jorden är att bli det femte elementet i pyramidens mitt, med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft som grundstenar. När dessa fyra element vibrerar i harmonisk resonans med Ditt Högre Jag förenas de till en Helhet, i vilken människan i sin fulländning och eteriska form kommer att bli det Perfekta Femte Elementet. När Din kropp svarar an på denna vibrationsfrekvens sker en inre aktivering av det högre chakrasystemet som ger Dig kraft i alla nivåer att stiga in i Skapelsekällan av Gud Moder och Gud Fader. I källan får Du åter tillgång till ursprungliga ljuskoder och visdom som förenas och centreras i Ditt hjärta. I detta tillstånd när tankar och känslor börjar att vibrera i en högre frekvens av ljus, kärlek och tacksamhet uppnår Du en Enhet av inre balans, harmoni och villkorslös kärlek i kropp, sinne och själ. 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)